قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

برد شارژ سامسونگ A50 / A505

72,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

NFC سامسونگ A520 / A5 2017

115,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

آی سی هارد KLMBG2JENB-B041

360,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

آی سی تغذیه MT6357CRV

70,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

آی سی شارژ S2MU004X-C

70,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

چسب OCA سامسونگ A520 / A5 2017

25,000 تومان

قطعات داخلی ودرب پشت موبایل

چسب پلاریزه سامسونگ A520 / A5 2017

25,000 تومان