گلس تعمیراتی :

قابل توجه مشتریان عزیز گلس تعمیراتی درواقع گلسی هست که روی تاچ ال سیدی میشینه این نوع گلس زمانی لازم می شود که صفحه گلس گوشیتان شکسته باشد و توسط تعمیرکاران حرفه ای نصب می شود و گلس ضد خش نیز بعدا در صورت تمایل روی این گلس چسبونده می شود که اون گلس با گلس تعمیراتی متفاوت هست .